Το “Καθολικό Βασικό Εισόδημα“ είναι “η περιοδική πληρωμή που παρέχεται σε όλους τους πολίτες ενός δεδομένου πληθυσμού χωρίς έλεγχο μέσων ή απαίτηση εργασίας.“...